INTRO » Sonnettenkrans Paul D.Bièvre

Mijn goede vriend professor emeritus de heer Paul De Bièvre  heeft een prachtstuk van aaneengeschakelde verzen, dus een  SONNETTENKRANS  gemaakt, de professor heeft daar ruim  twee  jaar aan gewerkt,  ook tussen door andere mooie gedichten geschreven. Professor De Bièvre  heeft Hermosa E-BOOK Webshop,  de eer verleent dit  GRATIS aan onze trouwe lezers aan te bieden, we zijn uiteraard de professor-dichter  daarvoor zeer dankbaar.  

 Na lezen graag uw mening dank u wel , klikt hier!