Attentie: items nummer 11 - professer Paul De Bievre heb ik verwijderd.

Attention : j'ai supprimé les éléments numéro 11 - Professeur Paul De Bièvre :


Belgisch Vlaamse  kunstenaar -  Frans Masereel  - artiste belge flamand 


2

Pablo Picaso & Frida 

3

Japanse kunstschilder, Hideaki Kobayashi 小林秀聡(*1970),  Japanese art painter 


Artistieke beelden en Spreuken 


                 Nue artistique féminine  - Artistiek vrouwelijk naakt                       Künstlerische weibliche Nacktheit -  Artistic female nude 
Peinture murale de Pompei
4

Edward Leibovitz

Romeens-Belgisch glaskunstenaar,  je mag hem ook een echte Antwerpenaar noemen.                             Roman-Belgian glass artist, you can also call him a real Antwerpian.                                       Artiste verrier romano-belge, on peut aussi le qualifier de véritable Anversois.

אדוארד ליבוביץרומן-בלגי זכוכית קונסטנר, אתה יכול גם הוא אחד אמיתי אנטוורפן אמן.

 

5

                                                                           Sonja Hansen,                                                                                                                                internationaal gerenommeerd Vlaams auteur.                                                                                 auteur belge flamand de renommée internationale.                                                                          international bekannte flämisch-belgische Autorin.                                                                              internationally renowned Flemish Belgian author

    

1

2

3

4

5

6

Prachtige samenstelling van een vintage mozaïek  >>>>

Belle composition d'une mosaïque vintage >>>>

7

8

9

10

11

12

13

14

6

                                                        Felix Timmermans,                                                                                                                       Bekende Vlaamse schrijver, dichter en illustrator,                                                                         Berühmter flämischer Schriftsteller, Dichter und Illustrator,                                                               Écrivain, poète et illustrateur flamand belge bien connu,                                                                           Renowned Flemish writer, poet and illustrator,  


INTERMEZZO7

professor WIDO BOUREL   auteur

         Flamand Français - Frans Vlaming - 


8

Auteur Wallon, ROPS , Waalse auteur PRENTEN - IMAGE


9


Japanse kunstschilder,  Tsuruta Ichiro (鶴田一郎°1954), artiste peintre japonais10

11

Attentie: items nummer 11 - professer Paul De Bièvre,  heb ik verwijderd.

Attention : j'ai supprimé les éléments numéro 11 - Professeur Paul De Bièvre :

       11 -  is vervangen door schilderkunst over                          <VROUWELIJKE SCHOONHEID > 

            11 - has been replaced by painting                   <  FEMALE BEAUTY>12

Cyriel Verschaeve, schrijver, dichter, beeldhouwer,

13

17 de eeuwe schilderes    Artemisia Gentileschithe   17th-century Italian painter
14

 

De Geschiedenis van de Berlijnse Stad Slot 

en het HUMBOLDT FORUM, gebaseerd op het verwoeste Berliner Schloß

               een zogenaamde replica die in feite er geen is.

 

15

Biografie van Mikalojus Konstantinas Čiurlionis,  Litouwse kunstenaar.


16

Biografie van Vlaamse dichteres Alice Nahon


17

Artistieke Cultuur heeft de eer u juwelen van internationale auteurs in alle takken van de kunst via de website van professor Zaj De Meester voor te stellen.

 


18


19

              Portugees  schilder  en dichter,   <José Vital Branco Malhoa >   Portuguese painter and poet.                         

Biography in multi-language 

Tik op FADO, per taal kunt je via YouTube
luisteren naar verschillende aangrijpende
FADO levensliederren.

Toque em FADO, por língua, para ouvir
várias canções pungentes da vida de FADO
através do YouTube.

Tippen Sie auf FADO, pro Sprache können
Sie über YouTube verschiedene ergreifende
FADO-Lebenslieder anhören.

Tap FADO, by language you can via YouTube
listen to several poignant
FADO life songs.


20

Nicaise de Keyser, Vlaams historisch kunstschilder, heeft ook werken geschilderd die de Guldensporenslag uitbeelden.

Nicaise de Keyser, Flemish historical painter, also painted works portraying the Battle of the Golden Spurs.

Nicaise de Keyser, flämische Historienmaler in, malte auch Werke, die die Schlacht bei den „Goldenen Sporen“ darstellen.

Nicaise de Keyser. peintre historique flamand, a également peint des œuvres représentant la bataille des éperons d'or.

21

Patricia Janečková Slovaakse operazangeres met een schitterende carrière in het vooruitzicht is op 1 oktober 2023  overleden.                                                             Lees haar ingekorte biografie en beluister zeker ook haar zangtalenten via de link op het einde.

Patricia Janečková Slovakian opera singer with a brilliant career ahead has died on 1 October 2023. Read her abridged biography and be sure to listen to her singing talents via the link at the end,

 

Patrícia Janečková 1. októbra 2023 zomrela slovenská operná speváčka s bohatou kariérou. Prečítajte si jej skrátený životopis a nezabudnite si vypočuť jej spevácky talent prostredníctvom odkazu na konci.

Patricia Janečková 1. října 2023 zemřela slovenská operní pěvkyně, která měla před sebou zářnou kariéru. Přečtěte si její zkrácený životopis a nezapomeňte si poslechnout její pěvecký talent prostřednictvím odkazu na konci.....

Die slowakische Opernsängerin Patricia Janečková, die eine glänzende Karriere vor sich hatte, ist am 1. Oktober 2023 gestorben. Lesen Sie ihre Kurzbiografie und hören Sie sich ihr Gesangstalent über den Link am Ende an....


22