Aandacht: het productiehuis LIBERA nos a MALO (LNAM) publiceert columns van professor Achille Distel, bekend van zijn scherpe pen, om het poëtisch te verwoorden.                                                                                             Het is LNAM toegestaan artikelen te weigeren zonder dat we daarvoor een reden hoeven te geven.                                                                                                                                                  We geven geen positieve of negatieve reacties op de ingezonden artikelen.                                                                          De ingezonden items dienen niet in strijd te zijn met de wetgevingen ter zake.

Attention: the production house LIBERA nos a MALO (LNAM) publishes columns by Professor Achille Distel, known for his sharp pen, to put it poetically.                                                                                                                                                LNAM are permitted to reject articles without giving a reason.                                                                                                        We do not give positive or negative comments on submitted items.                                                                Submitted items should not violate relevant legislations.

 

KRONIEK VAN DE TIJD

CRONICLE OF THE TIME


CHRONIQUE DU TEMPS

CRONIK DER ZEITHet aangrijpend verhaal van  Julius en Ethel Rosenberg,  NL & EN


De Gentse professor A. Distel heeft een column van de Frans-Vlaamse  historicus over de Armeense minderheid in Israël, is ook door hem  naar het Engels vertaalt. 


Krijgsheer Volodymyr Zelensky verliest bondgenoten?

General Volodymyr Zelensky loses allies?

 Wederom geen eigen werk, maar wel interessant wat hij uit de mediatrommel heeft opgevist.                                                                                    Het is een alternatieve kijk op de ramp van 11 september 2001. Verder geen commentaar.

 Again, no work of his own, but interesting what he has fished out of the media drum.                      It is an alternative view of the disaster of Sept. 11, 2001.                                                                                      No further comment.
ZKH  Prins Bernhard von Lippe- Biesterfeld    1911 - 2004 

Short multilingual biography  - Short multilingual biography  - Kurze mehrsprachige Biografie – courte biographie multilingue  -