Het verhaal van de Rosenberg's 

The story oh the Rosenberg's

A new gripping story set in Koekelare, a West Flemish village in the Westhoek, you definitely need to read, and have your tissues ready.

Click here

Een nieuw aangrijpend verhaal dat zich afspeelt in Koekelare, een West-Vlaams dorp in de Westhoek, moet je zeker lezen, en hou je zakdoekjes klaar.                              Hier Klikken

Une nouvelle histoire captivante qui se déroule à Koekelare, un village de Flandre occidentale dans le Westhoek, qu'il faut absolument lire et préparer ses mouchoirs.
Cliquez ici pour en savoir plus.

Eine neue fesselnde Geschichte, die in Koekelare, einem westflämischen Dorf in der Westhoek, spielt, müssen Sie unbedingt lesen und Ihre Taschentücher bereithalten.
Hier klicken.


Krijgsheer Volodymyr Zelensky verliest bondgenoten?

General  Volodymyr Zelensky loses allies?

Is het West-Vlaams een dialect of een volwaardige taal?

Le flamand occidental est-il un dialecte ou une langue à part entière


It's been a while since we got anything from  professor A. Distel for publication.                                  Again, no work of his own, but interesting what he has fished out of the media drum.                          It is an alternative view of the disaster of            Sept. 11, 2001. No further comment

Het is al een tijdje geleden dat we van  professor A. Distel iets hebben gekregen voor publicatie. Wederom geen eigen werk, maar wel interessant wat hij uit de mediatrommel heeft opgevist.     Het is een alternatieve kijk op de ramp van 11 september 2001. Verder geen commentaar.