• Christelijk Geloof
  • productie GALERIE production
  • In Prime

Krijgsheer Volodymyr Zelensky verliest bondgenoten?

General  Volodymyr Zelensky loses allies?

Is het West-Vlaams een dialect of een volwaardige taal?

Le flamand occidental est-il un dialecte ou une langue à part entière


It's been a while since we got anything from  professor A. Distel for publication.                                  Again, no work of his own, but interesting what he has fished out of the media drum.                          It is an alternative view of the disaster of            Sept. 11, 2001. No further comment

Het is al een tijdje geleden dat we van  professor A. Distel iets hebben gekregen voor publicatie. Wederom geen eigen werk, maar wel interessant wat hij uit de mediatrommel heeft opgevist.     Het is een alternatieve kijk op de ramp van 11 september 2001. Verder geen commentaar.


Tribute to the brave Mossad agent Eli Cohen

Eerbetoon aan de dappere Mossad agent Eli Cohen


          Hommage au courageux           agent du Mossad Eli Cohen

Hommage an den tapferen Mossad-Agenten Eli Cohen