• Christelijk Geloof
  • Wall Street Ravens
  • In Prime

"U heeft hard genoeg gewerkt voor uw geld, laat uw geld nu werken  voor u ! "

"You have worked hard enough for your money, now let your money work for you !"

Welcome to PhIA's website, a short info; in July 2018 we started Philippines Investment Aid in Angeles, with the short name PIA, in October 2021 we changed the abbreviation to PhIA.

 


Bienvenue sur le site de PhIA, une brève info ; en juillet 2018, nous avons lancé en Angeles, Philippenes Investment Aid, avec le court nom PIA, en octobre 2021 nous avons changé l'abréviation en PhIA. 

 

Welkom op de website van PhIA, een korte info; in juli 2018 zijn we in Angeles gestart met Philippenes Investment Aid, met de korte naam PIA, in oktober 2021 is deze afkorting gewijzigd in PhIA.

 


Willkommen auf der Website von PhIA, eine kurze Info; im Juli 2018 haben wir in Angeles,  Philippenes Investment Aid gegründet, mit dem Kurznamen PIA, im Oktober 2021 haben wir die Abkürzung in PhIA geändert. 

              De vlag  icoon geeft de taal aan van het document!  -  L'icône du drapeau indique la langue du document !

        Das Fahnensymbol zeigt die Sprache des Dokuments an!  - The flag icon indicates the language of the document!PROMOTION  2023


                                    Extra info : i n Nederlands;   scroll pour le  Français;                                                                              Scroll sie für Deutsch;             scroll to English.