Blauwbloed Verhalen  - Bleu Blood Story's 

In Constructie 

NL: Webproductiehuis heeft op verzoek van lezers een nieuwe rubriek'"Blauw Bloed Roddels" zijn verhalen over de Blauw Bloedgemeenschap die zich boven de modale burger profileren.

Artikelen worden regelmatig toegevoegd.

DE: Das Web-Produktionshaus hat auf Wunsch der Leser eine neue Rubrik eingerichtet. "Blue Blood Klatsch" sind Geschichten über die Blaublut-Gemeinschaft, die sich über den normalen Bürger erheben.
Die Artikel werden regelmäßig hinzugefügt.


FR : La maison de production Web a créé une nouvelle section à la demande des lecteurs. Les « potins du sang bleu » sont des articles sur la communauté du sang bleu qui se profile au-dessus du citoyen modal.
Les articles sont ajoutés régulièrement.

EN: The web production house has a new section by request of readers'"Blue Blood Gossip" which are stories about the Blue Blood community who profile themselves above the modal citizen.
Articles are added regularly.


                Koning Albert II en zijn buitenechtelijke                             dochter Delphine 

                         King Albert II and his illegitimate                                         daughter Delphine


De mysterieuze dodelijke val van koning Albert I

La mystérieuse chute mortelle du roi Albert IerMoord in de aristocratische kringen

Meurtre dans les cercles aristocratiques


Mord in Adelskreisen

Murder in aristocratic circlesLeopold III's political will, discovered in secret archives by Zaj De Meester.
Das politische Testament von Leopold III., entdeckt in den Geheimarchiven von Zaj De Meester.