Het publiceren van onderliggende reportage beduid NIET dat HERMOSA EBOOK SHOP eens of oneens is  met deze biografie van de Russisch  president Vladimir  Poetin. We houden ons aan neutraliteit. Het is aan de lezers om over  dit  onderwerp  hun oordeel uit te spreken.

Publishing underlying report does NOT imply that HERMOSA EBOOK SHOP agrees or disagrees with this biography of Russian President Vladimir Putin. We adhere to neutrality. It is up to readers to make their judgments on this subject.