Het publiceren van onderliggende reportage beduid NIET dat HERMOSA E-BOOK SHOP eens of oneens is  met deze biografie van de Oekraïense  president Volodymyr Zelensky. We houden ons aan neutraliteit. Het is aan de lezers om over  dit  onderwerp  hun oordeel uit te spreken.

Publishing underlying report does NOT imply that HERMOSA E-BOOK SHOP agrees or disagrees with this biography of Ukraine president  Volodymyr Zelensky. We adhere to neutrality. It is up to readers to make their judgments on this subject.