INTRO » Dichter auteur Paul De Bievre

# Professor emeritus, de heer Paul De Bièvre,  heeft ontelbare mooie gedichtenbundels geschreven, hij  heeft  aan Hermosa E-BOOK Webshop,  de eer verleent zijn vroeger en  nieuwe werken gratis  te publiceren.  We bieden uw  met vreugde uittreksels uit zijn onuitputtelijke  poëtische oeuvres aan.                                                                                                                         Uiteraard  zijn we de heer  professor-dichter  daarvoor uiterst dankbaar.      Graag uw mening, dank u wel , klikt hier!